Our company

Quality policy

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA JAKOSTI 2016 – 2019

01
Připravujeme a realizujeme stavby, zabezpečující požadovaný účel při dosažení nutné hospodárnosti a zajišťující ochranu veřejného zájmu, vyplývající z předpisů v oblasti výstavby, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny.

02
Průběžně aktualizujeme a zdokonalujeme systém QMS/EMS na základě poznatků a zkušeností z realizovaných staveb; nových požadavků legislativy; nových poznatků z techniky a technických řešení publikovaných firmami, školami, výzkumnými ústavy.

03
vorba dokumentace a vlastní provádění staveb je spojena s povinností respektovat a dodržovat požadavky a limity právních předpisů a norem. Společnost pro své potřeby zajistí snadnou a okamžitou dostupnost legislativních předpisů a norem, zajistí a vytvoří podmínky pro jejich uplatnění ve výkonu svých činností.

04
V tvorbě dokumentace a při vlastním provádění staveb identifikujeme a řídíme environmentrální aspekty. V návrzích jednotlivých řešení minimalizujeme dopady do životního prostředí uplatněním progresivních technik a metod, minimálně v úrovni předepsané legislativou. V této souvislosti, trvale zvyšujeme úroveň environmentálního poznání celého pracovního kolektivu, jako základ schopnosti preventivního přístupu k znečištění a jako součást našeho závazku trvalého zlepšování.

05
Otevřeně a na odborné bázi projednáváme ve spolupráci se zákazníky, dodavateli, orgány veřejné správy, samosprávy a veřejností potenciální environmentální aspekty a dopady vyvolané vlastní výstavbou a užíváním stavby.

06
Při provádění činností pro zákazníky v areálech jejich závodů budeme plně a bezvýhradně dodržovat a respektovat jejich požadavky a podmínky pro práci v areálech jejich závodů.

07
Zavazujeme se, že v rozvoji společnosti uplatníme všechny oprávněné vnější i vnitřní podněty ke zlepšení.

08
Zavazujeme se k pravidelnému přezkoumání a aktualizaci vyhlášené environmentální politiky a politiky kvality. Zavazujeme se, že  s naší environmentální politikou a politikou kvality seznámíme pracovníky a spolupracující osoby. Zavazujeme se, že  zajistíme pro veřejnost dostupnost námi vyhlášené environmentální politiky a politiky kvality.

09
Vyhlášená environmentální politika a politika kvality je uložena na webových stránkách společnosti – www.bprojekting.cz

Zlín, 2017

Politika integrovaného systému
řízení kvaliti a environmentu (PDF)

News

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Prologue
greeting of CEO

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Model Steel Structures

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Commissioning of project PES TV HMLS TYPE in Slovkord PLUS, Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projects

SUMMARY OF OUR PROJECTS