Naše společnost

Vzdělávání zaměstnanců

15. 03. 2012

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S VYUŽITÍM PODPORY FINANČNÍCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU

Společnost B-Projekting, spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně (www.bprojekting.cz) zahájila dne 1.1. 2011 realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti formou efektivního osobnostního rozvoje zaměstnanců“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem a jeho cílem je vzdělávat pracovníky společnosti v oblastech, které posílí efektivitu a zvýší konkurenceschopnost společnosti, významně přispěje k prohloubení adaptability samotných pracovníků společnosti.

V měsíci únoru 2012 byl ukončen III. a IV. blok vzdělávacích aktivit, rozvojové dovednosti pro zaměstnance a jazyková a odborná vzdělávání.

Z bloku rozvojových dovedností pro zaměstnance se dne 2.2.2012 uskutečnilo školení Obrana proti stresu pro 22 pracovníků, rozdělených do dvou skupin a dne 3.2.2012 se uskutečnilo školení na téma Sebedůvěra pro 19 pracovníků, také rozdělených do dvou skupin. Školení byla částečně realizována v pronajatých prostorách v budově SPUR a částečně v prostorách poskytovatele služby, společnosti MARLIN.

Z bloku jazyková a odborná vzdělávání se uskutečnilo dne 1.2.2012 školení na téma Tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti pro 8 pracovníků, dne 8.2.2012 proběhlo školení Denní osvětlení budov pro 7 pracovníků a dne 16.2.2012 proběhlo školení na téma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu pro 9 pracovníků společnosti. Všechna tato školení se uskutečnila v pronajatých prostorách v budově společnosti SPUR.

Dne 17.2.2012 se v rámci odborného vzdělávání zúčastnili 4 pracovníci společnosti školení Plynovody v budovách ve vzdělávacím středisku společnosti Gasol v Olomouci.

Další odborná školení již pokračovala v pronajatých prostorách společnosti SPUR, dne 23.2.2012 se uskutečnilo školení Tlaková zařízení pro 8 pracovníků, dne 24.2.2012 proběhlo školení na téma Protipožární opatření pro 20 pracovníků, dne 27.2.2012 se 7 pracovníků zúčastnilo školení Ochrana životního prostředí a dne 29.2.2012 se uskutečnilo poslední školení z tohoto bloku, školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, kterého se zúčastnilo celkem 30 pracovníků.

Taktéž byla ukončena výuka anglického jazyka pro dvě skupiny zaměstnanců z dotačního titulu, v rámci firemního vzdělávání bude výuka pokračovat i nadále.

Dne 13.2.2012 byla Řídícímu orgánu OP LZZ odeslána monitorovací zpráva č. 03, včetně zjednodušené žádosti o platbu, za období 07/2011 až 12/2011.


ING. JIŘÍ TĚŠINA

15. 03. 2012
Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty