Naše společnost

Vzdělávání zaměstnanců

06. 02. 2012

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S VYUŽITÍM PODPORY FINANČNÍCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU

Společnost B-Projekting, spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně (www.bprojekting.cz) zahájila dne 1.1. 2011 realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti formou efektivního osobnostního rozvoje zaměstnanců“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem a jeho cílem je vzdělávat pracovníky společnosti v oblastech, které posílí efektivitu a zvýší konkurenceschopnost společnosti, významně přispěje k prohloubení adaptability samotných pracovníků společnosti.

V prosinci 2011 byly závěrečnými kurzy ukončeny první dva bloky vzdělávacích aktivit – školení SW Office a školení AutoDESK. Všichni pracovníci, kteří kurzy absolvovali, obdrželi na závěr školení SW Office osvědčení o absolvování kurzu a na závěr školení AutoDESK certifikát za absolvování školení.

V rámci tzv. měkkých dovedností, které mají připravit pracovníky společnosti na lepší zvládání stresových situací, plánování času a sebepoznání, se v měsíci lednu a únoru 2012 uskutečnily školení pro celkem 42 pracovníků v těchto termínech a počtech: Dne 12. 1. 2012 se 20 pracovníků ve dvou skupinách zúčastnilo školení na téma Obrana proti stresu, dne 13.1.2012 se 22 pracovníků ve dvou skupinách zúčastnilo školení na téma Sebedůvěra, dne 2.2.2012 se 22 pracovníků ve dvou skupinách zúčastnilo školení na téma Obrana proti stresu a dne 3.2.2012 se 20 pracovníků ve dvou skupinách zúčastnilo školení na téma Sebedůvěra.

Z bloku odborného vzdělávání, který představuje kurzy a školení pro projektanty, zajišťuje zvyšování odborných znalostí a dovedností ve specializacích pozemní stavby, statika a dynamika staveb, požární bezpečnost staveb a technika prostředí staveb, se 2. 2. 2012 uskutečnilo školení na téma tepelné izolace a ochrana proti vlhkosti, kterého se zúčastnilo 8 pracovníků společnosti. Školení se uskutečnilo v pronajatých prostorech od společnosti TREXIMA v budově SPUR. Další školení z bloku odborného vzdělávání jsou plánována v termínech:
8. 2. – denní osvětlení budov, 16. 2. – BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu, 23. 2. – tlaková zařízení. Tato školení proběhnou taktéž v pronajatých prostorech od společnosti TREXIMA v budově SPUR.
Dne 16. 2. 2012 se 4 pracovníci zúčastní v Olomouci školení na téma plynovody v budovách. Všechna odborná školení jsou zajišťována dodavatelem služby, který vzešel z výběrového řízení na dodavatele služby, společností MARLIN Uherské Hradiště.

Výuka anglického jazyka pokračuje pro obě skupiny pracovníků pravidelně každé úterý a středu.

ING. JIŘÍ TĚŠINA

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty