Naše společnost

Vzdělávání zaměstnanců

09. 12. 2011

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S VYUŽITÍM PODPORY FINANČNÍCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU

Společnost B-Projekting, spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně (www.bprojekting.cz) zahájila dne 1.1. 2011 realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti formou efektivního osobnostního rozvoje zaměstnanců“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem a jeho cílem je vzdělávat pracovníky společnosti v oblastech, které posílí efektivitu a zvýší konkurenceschopnost společnosti, významně přispěje k prohloubení adaptability samotných pracovníků společnosti.

Školení AutoDESK bylo ukončeno závěrečnými kurzy, dne 2.11.2011 proběhl jednodenní kurz AutoDESK NawisWorks pro 6 pracovníků se střední úrovní znalostí a dne 3.11.2011 jednodenní kurz AutoDESK NavisWorks pro 5 pracovníků se znalostí pokročilý. Jako poslední kurz II. bloku vzdělávacích aktivit – školení AutoDESK, proběhl ve dnech 14. 11. a 15. 11. 2011 dvoudenní kurz MICROSTATION pro 2 pracovníky s úrovní znalostí základní. Za absolvování školení obdržel každý pracovník certifikát.

V měsíci listopadu a prosinci pokračovalo školení v produktech SW Excel, dne 10. 11. pokračoval druhým dnem třídenní kurz Excel pro první skupinu deseti pracovníků se znalostí střední, kurz byl ukončen třetím dnem školení dne 25.11.2011. Dne 4.11.2011 byl prvním dnem zahájen třídenní kurz Excel pro druhou skupinu osmi pracovníků se znalostí střední, druhý den školení proběhl dne 11.11.2011 a kurz byl ukončen třetím dnem školení dne 2.12.2011. Tímto dnem byl ukončen I. blok vzdělávacích aktivit – školení SW Office. Za školení obdržel každý pracovník osvědčení o absolvování kurzu.

V rámci tzv. měkkých dovedností, které mají připravit pracovníky společnosti na lepší zvládání stresových situací, plánování času a sebepoznání, se v uplynulém období neuskutečnilo žádné školení, po dohodě se zástupcem poskytovatele služby se zbývající dva semináře (obrana proti stresu a sebedůvěra ) uskuteční v lednu 2012 a únoru 2012.

Z bloku odborného vzdělávání, který představuje kurzy a školení pro projektanty, zajišťuje zvyšování odborných znalostí a dovedností ve specializacích pozemní stavby, statika a dynamika staveb, požární bezpečnost staveb a technika prostředí staveb, se dne 3. 11. 2011 zúčastnili 2 pracovníci společnosti semináře „Zpracování průkazů a hodnocení budov po vydání ČSN 73 0540-2:2011-11-15“, pořádaného společností PROTECH Zlín. Dne 24. 11. 2011 se v pronajatých prostorách v místě sídla společnosti B-Projekting, spol. s r.o., uskutečnilo jednodenní školení „AKUSTIKA“, kterého se zúčastnilo 7 pracovníků a dne 28. 11. 2011 se v prostorách společnosti B-projekting uskutečnilo jednodenní školení „TRANE, Strojní chlazení“ pro 6 pracovníků společnosti. Dne 1. 12. 2011 se ve stejných prostorách společnosti B-Projekting, spol. s r.o., uskutečnilo zatím poslední školení z bloku odborného vzdělávání, školení „Skladování, stáčení a výdej hořlavin“ pro 7 pracovníků společnosti. Kurzy jsou organizovány společností MARLIN Uherské Hradiště.

Výuka anglického jazyka pokračuje pro obě skupiny pracovníků pravidelně každé úterý a středu.

ING. JIŘÍ TĚŠINA

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty