Naše společnost

Vzdělávání zaměstnanců

27. 10. 2011

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S VYUŽITÍM PODPORY FINANČNÍCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU

Společnost B-Projekting, spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně (www.bprojekting.cz) zahájila dne 1.1. 2011 realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti formou efektivního osobnostního rozvoje zaměstnanců“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem a jeho cílem je vzdělávat pracovníky společnosti v oblastech, které posílí efektivitu a zvýší konkurenceschopnost společnosti, významně přispěje k prohloubení adaptability samotných pracovníků společnosti.

Školení AutoDESK se dostává do své závěrečné fáze, ve dnech 6. 10. a 7. 10. 2011 proběhlo dvoudenní školení Advance Concrete pro 2 pracovníky se znalostí základní.

V měsíci říjnu pokračovalo školení v produktech SW Excel a Word, dne 7. 10. byl zahájen dvodenní kurz Word pro druhou skupinu deseti pracovníků se znalostí střední, kurz byl ukončen 20. 10. 2011. Tímto kurzem bylo ukončeno školení kurzů SW Word. Dne 13. 10. byl zahájen dvoudenní kurz Excel pro 3 pracovníky se znalostí pokročilý, kurz byl ukončen 21. 10. 2011.

Dne 14. 10. 2011 byl zahájen třídenní kurz Excel pro první skupinu deseti pracovníků se znalostí střední, kurz bude ukončen v listopadu.

Další kurzy v produktech SW Excel jsou plánovány na měsíc listopad a prosinec.

V rámci tzv. měkkých dovedností, které mají připravit pracovníky společnosti na lepší zvládání stresových situací, plánování času a sebepoznání. Po dohodě se zástupcem poskytovatele služby se zbývající dva semináře (obrana proti stresu a sebedůvěra ) uskuteční v lednu 2012 a únoru 2012.

V rámci bloku odborného vzdělávání, který představuje kurzy a školení pro projektanty, zajišťuje zvyšování odborných znalostí a dovedností ve specializacích pozemní stavby, statika a dynamika staveb, požární bezpečnost staveb a technika prostředí staveb, se 13. 10. 2011 zúčastnil 1 pracovník semináře v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který pořádala akreditovaná společnost ZEKA plus, s.r.o.

Výuka anglického jazyka pokračuje pro obě skupiny pracovníků pravidelně každé pondělí a úterý.

Pro účely propagace dotačního programu jsme nechali zhotovit barevné propagační materiály, praktické plátěné tašky a USB flash disky. V propagačních materiálech představujeme náš projekt, uvádíme přehled již uskutečněných školení a plánovaná školení. Plátěné tašky najdou široké využití u našich zaměstnanců v každodenním používání a přenosné USB disky jsou vítaným pomocníkem při jejich práci. Na propagačních materiálech a praktických předmětech jsou umístěna loga povinné publicity, při jednáních s obchodními partnery tak propagujeme náš projekt a poskytovatele finančních zdrojů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

ING. JIŘÍ TĚŠINA

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty