Naše společnost

Vzdělávání zaměstnanců

29. 09. 2011

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S VYUŽITÍM PODPORY FINANČNÍCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU

Společnost B-Projekting, spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně (www.bprojekting.cz) zahájila dne 1.1. 2011 realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti formou efektivního osobnostního rozvoje zaměstnanců“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem a jeho cílem je vzdělávat pracovníky společnosti v oblastech, které posílí efektivitu a zvýší konkurenceschopnost společnosti, významně přispěje k prohloubení adaptability samotných pracovníků společnosti.

V rámci školení AutoDESK proběhlo ve dnech 29. 8. a 30. 8. 2011 školení CADKON RCD pro 3 pracovníky se znalostí základní, následně pak dne 31.8. školení pro 4 pracovníky se znalostí pokročilý. Ve dnech 31. 8. až 2. 9. 2011 proběhlo třídenní školení Advance Steel pro 1 pracovníka se znalostí pokročilý. Ve dnech 21. 9. a 22. 9. 2011 proběhlo dvoudenní školení CADKON DT+ pro 2 pracovníky se znalostí základní. Ve dnech 26. 9. a 27. 9. 2011 proběhlo dvoudenní školení AutoDESK Nawis Works pro 5 pracovníků se znalostí základní.

V měsíci září pokračovalo školení v produktech SW Excel a Word, dne 2. 9. byl zahájen dvodenní kurz Word pro druhou skupinu deseti pracovníků se znalostí základní, kurz byl ukončen 16. 9. 2011. Dne 9. 9. byl zahájen dvoudenní kurz Word pro první skupinu deseti pracovníků se znalostí střední, kurz byl ukončen 23. 9. 2011. Další kurzy v produktech SW Excel a Word jsou plánovány na měsíc říjen až prosinec.

V rámci tzv. měkkých dovedností, které mají připravit pracovníky společnosti na lepší zvládání stresových situací, plánování času a sebepoznání, neproběhlo v měsíci srpnu a září žádné školení, na další období plánujeme uskutečnit zbývající dva semináře – obrana proti stresu a sebedůvěra.

Z bloku odborného vzdělávání, který představuje kurzy a školení pro projektanty, zajišťuje zvyšování odborných znalostí a dovedností ve specializacích pozemní stavby, statika a dynamika staveb, požární bezpečnost staveb a technika prostředí staveb, byl dne 15. 9. realizován druhý den třídenního školení fy SCIA ENGINEER 2010, třetí den školení proběhl dne 27. 9. 2011. Školení se zúčastnilo 5 pracovníků.

Výuka anglického jazyka pokračuje pro obě skupiny pracovníků pravidelně každé úterý.

Každý zaměstnanec společnosti obdržel při příležitosti realizace poloviny vzdělávacího projektu propagační materiál, informující o doposud uskutečněných školeních a o připravovaných školeních na další období.

Jako informaci o probíhajícím vzdělávacím projektu v naší společnosti byl stejný materiál odeslán vybraným obchodním partnerům.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty