Naše společnost

Vzdělávání zaměstnanců

10. 08. 2011

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S VYUŽITÍM PODPORY FINANČNÍCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU

Společnost od ledna letošního roku zahájila realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti formou efektivního osobnostního rozvoje zaměstnanců“. Projekt je realizován s využitím finančních zdrojů Evropské unie a Evropského sociálního fondu poskytovaných v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.

V měsících červenci a srpnu školení v produktech SW Excel a Word neprobíhají s ohledem na skutečnost, že školitel má v těchto měsících prázdniny. Z celkového počtu 10 kurzů bylo již realizovány 4 kurzy, k provedení zůstává 6 kurzů. Jedná se o kurzy pro zaměstnance s úrovní znalostí střední a pokročilý. Po dohodě se školitelem bude ve 33. resp. ve 34. týdnu připraven harmonogram pro realizaci zbývajících 6 kurzů. Harmonogram bude sestaven tak, aby respektoval plnění pracovních úkolů ve společnosti. Vybraní zaměstnanci, absolventi základních kurzů, budou dodatečně zapojeni do školení s úrovní znalostí střední.

V rámci školení AutoDESK proběhlo v červenci ve dnech 18. – 19. 7. školení AutoCAD Revit Architecture pro 2 pracovníky se znalostí základní, následně pak dne 26. 7. školení pro 2 pracovníky se znalostí pokročilý. Dne 28. 7. proběhlo školení CADKON 2D pro 6 pracovníků se znalostí pokročilý.

Z celkového počtu 22 kurzů bylo již 14 kurzů uskutečněno, v následujícím období se uskuteční zbývajících 8 kurzů. Z hlediska charakteru školení se jedná o školení v profesních nadstavbách. Jednotlivá školení jsou plánována ve školící místnosti v sídle společnosti s využitím pořízeného vybavení z OP LZZ. Časový harmonogram plánovaných školení je dohodnut se školitelem, zároveň jsou s ním seznámeni jednotliví pracovníci, kterých se školení týkají.

Ve dnech 15. – 16. 6. se uskutečnilo první školení z tzv. měkkých dovedností, které mají připravit pracovníky společnosti na lepší zvládání stresových situací, plánování času a sebepoznání, školení timemanagement, kterého se zúčastnilo celkem 43 pracovníků. K realizaci v dalším období zbývají dva semináře – obrana proti stresu a sebedůvěra. Plánujeme, že v následujícím období uskutečníme jeden seminář pro naše pracovníky, ve 35. nebo 36. týdnu projednáme s poskytovatelem této služby organizaci a zajištění semináře. Termíny uskutečnění semináře (pro 4 skupiny pracovníků) budou vybrány a projednány s přihlédnutím k průběhu školení MS Office a AutoDESK a pracovním úkolům společnosti.

Výuka anglického jazyka byla vzhledem k čerpání dovolených v měsíci červenci přerušena, v měsíci srpnu znovu pokračuje pro obě skupiny pracovníků.

Z bloku odborného vzdělávání, který představuje kurzy a školení pro projektanty, zajišťuje zvyšování odborných znalostí a dovedností ve specializacích pozemní stavby, statika a dynamika staveb, požární bezpečnost staveb a technika prostředí staveb, byly již realizovány 3 kurzy. Dva pracovníci absolvovali odborné školení (Nové požadavky na větrání obytných budov) 8. června 2011 v Praze a dva pracovníci absolvovali ve dnech 16. a 17. června dvoudenní odborné školení (VOC) v Pardubicích, pět pracovníků absolvovalo dne 16.6. první den třídenního školení fy SCIA ENGINEER 2010, druhý den školení je naplánován na 23. 8. 2011.

Celkem je plánováno realizovat 14 specializovaných kurzů, většinou jednodenních.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty