Naše společnost

Vzdělávání zaměstnanců

14. 06. 2011

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S VYUŽITÍM PODPORY FINANČNÍCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU

Společnost od ledna letošního roku zahájila realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti formou efektivního osobnostního rozvoje zaměstnanců“. Projekt je realizován s využitím finančních zdrojů Evropské unie a Evropského sociálního fondu poskytovaných v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.

V měsíci květnu byl ukončen první ze dvou čtyřdenních základních kurzů I. bloku vzdělávacích aktivit – školení MS office – SW Excel pro 10 pracovníků společnosti předáním Osvědčení o absolvování kurzu. Druhý čtyřdenní kurz pro dalších 10 pracovníků byl ukončen dne 3.6.2011 taktéž předáním Osvědčení o absolvování kurzu. Dne 10.6.2011 proběhlo jednodenní školení SW Excel pro skupinu pracovníků se znalostí pokročilý. Na dny 17.6. a 24.6.2011 je naplánováno školení SW Word pro pracovníky s úrovní znalostí základní. V rámci II. bloku vzdělávacích aktivit – školení AutoDesk – proběhne ve dnech 16. a 17.6.2011 dvoudenní školení AutoCad standardy pro 31 pracovníků společnosti. V rámci tohoto bloku se dále připravují specielní školení a nadstavby pro vybrané skupiny pracovníků.

Na základě metodického pokynu pro zadávání zakázek OPLZZ byla dne 26.5.2011 vybrána pro vzdělávání zaměstnanců v rozvojových dovednostech (KA III.) a odborném vzdělávání (KA IV.) společnost MARLIN s.r.o. Uherské Hradiště. S vybraným dodavatelem byla podepsána smlouva o dílo. Na základě spolupráce se společností MARLIN s.r.o. absolvovali dva pracovníci odborné školení – Nové požadavky na větrání obytných budov – 8. června 2011 v Praze, dva pracovníci absolvují ve dnech 16. a 17. června dvoudenní odborné školení - VOC – v Pardubicích. Ve dnech 16. a 17. 6. 2011 je pro dvě skupiny pracovníků připraven první seminář z rozvojových dovedností pro zaměstnance – Sebedůvěra. Další školení v rámci těchto klíčových aktivit se připravují.

Pátým měsícem probíhá výuka anglického jazyka v rámci IV. bloku vzdělávacích aktivit pro dvě skupiny pracovníků.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty