Naše společnost

Vzdělávání zaměstnanců

27. 01. 2011

NÁŠ PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ

Vedení společnosti a její pracovníci mají trvalý zájem o soustavné vzdělávání. Společnost od ledna letošního roku zahájila realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti formou efektivního osobnostního rozvoje zaměstnanců“. Projekt bude realizován s využitím finančních zdrojů Evropské unie a Evropského sociálního fondu poskytovaných v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Doba trvání projektu je 15 měsíců.

REALIZACE PROJEKTU SPOČÍVÁ V USKUTEČNĚNÍ ČTYŘ BLOKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

I. blok – školení v SW produktech MS Office
Pracovníci společnosti jsou rozděleni do cílových skupin na základě ověření dosažené úrovně vědomostí a dovedností. Cílové skupiny pracovníků budou proškoleni a procvičeni v ovládání jednotlivých produktů tak, aby dovedli pracovat v požadovaném standardu.

II. blok – školení v SW produktech AutoDESK
Pracovníci společnosti – projektanti, jsou rozděleni do cílových skupin na základě ověření dosažených vědomostí a dovedností SW produktu AutoCAD a profesních nádstaveb. Cílové skupiny budou proškoleny a procvičeny v ovládání příkazů a postupů v požadovaném standardu tvorby technické dokumentace, vytváření a tisku výkresové dokumentace.

III. blok školení – rozvojové dovednosti zaměstnanců
Pracovníci společnosti budou připravováni v rámci školení, tzv. měkkých dovedností, k řešení zlepšení vlastní efektivity práce, stresových situací, zvýšení sebedůvěry.

IV. blok školení – jazykové a odborné vzdělávání
Pracovníci společnosti se budou vzdělávat v anglickém jazyce a odborné problematice jako např. požárně bezpečnostní řešení staveb, tepelná technika, akustika a osvětlení budov, ochrana ovzduší, ochrana zdraví při práci, vyhrazená zařízení, optimalizace chlazení apod.

Vzdělávání bude probíhat v souladu s harmonogramem vzdělávání v období 02/2011 až 02/2012. Jsme přesvědčeni, že úspěšná realizace projektu přispěje ke zvýšení kvality naší práce, kterou naši zákazníci od nás očekávají a vyžadují.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty