Naše společnost

Organizační struktura

Schéma organizační struktury

100
úsek obchodně ekonomických činností

 

200
úsek inženýrsko-dodavatelských služeb

 

300
úsek projektování
 

 

personální agenda

mzdová agenda

účetní agenda

zakázková agenda

provozní činnosti

finance

fakturace

Obchodně technické služby

Nabídkové a poptávkové řízení
Objednávková agenda
Výběr dodavatelů
Příprava SOD a KS
Kontrola faktur a daňových dokladů

Zahraniční a překladatelská činnost

Celní agenda, dovoz strojů a zařízení

Hlavní koordinátoři

Technické a obchodní zabezpečení dodávek

Stavební a technologický dozor

Řízení a kontrola kompletnosti a kvality

Provádění stavebních a montážních prací

Zajištění a účast na vyzkoušení a předávání dokončeného díla

Rozpočty staveb,
Organizace a řízení staveb,
Automatizace výrobních procesů,
Bezpečnost práce,
Reklama, prezentace,
Marketing,
Rozvoj HW, SW a nových produktů pro činnosti projektování a realizace projektů

Stavební skupina

Architekt a stavební řešení,vizualizace, interiéry
Statika
Ocelové a zámečnické konstrukce
Stavební rozpočty

Požární ochrana staveb
Energetika a technika prostředí

Kotelny, kompresorovny, chladící stanice
Zdravotní instalace a ústřední vytápění
Klimatizace, filtrace, vzduchotechnika

Technologická skupina

Gumárenská technologie
Plastikářská technologie
Azbestové a bezazbestové technologie
Kordové tkaniny
Kompozitní materiály
Strojírenské obory
Doprava, skladování, logistika

Skupina elektro

Trafostanice a rozvodny
Provozní rozvody silnoproudu
Osvětlení, hromosvody, uzemnění

Měření a regulace, systém řízení

Inženýrské sítě

Geodetické funkce
Vodní hospodářství
Komunikace a zpevněné plochy
Vlečky

Kompletace, tvorba dokumentace, skenování, vektorizace dokumentace

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty