Naše společnost

60 LET PROJEKTOVÁNÍ

HISTORIE PROJEKTOVÁNÍ GUMÁRENSKÝCH A PLASTIKÁŘSKÝCH ZÁVODŮ V PODMÍNKÁCH ČESKOSLOVENSKA (1957 – 1992)

Rozhodující význam pro vznik a další vývoj projektových a inženýrských činností v segmentu průmyslu týkajícího se zpracování pryže, plastů, termosetů a technických tkanin mělo založení gumárenského závodu společností Baťa ve Zlíně počátkem 30-tých let minulého století. Pod značkou BARUM (Baťa – Rubena – Matador) se vyrábí v ČR i v zahraničí gumárenské výrobky, pneumatiky, technická pryž i v současné době.

Již před r. 1939 se spolu s výrobou ve Zlíně rozvíjela i nezbytná výzkumná a konstrukční pracoviště. Ta byla v 50. letech minulého století umístěna do „organizačního oddělení gumáren”. Vznikly zde postupně VÚGT a VÚVPH a jejich sloučením v r. 1956 VÚGPT – Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie. V té době byly soustředěny výrobní závody v Čechách do ČZG Náchod, na Moravě pak gumárny pod podnik Rudý říjen Otrokovice, plastikáři pod Fatru Napajedla. Celý komplex následně vytvořil VHJ ČZGP – České závody gumárenské a plastikářské. Jeho ředitelství, a také VÚGPT, byl v té době situován v areálu Svit v Gottwaldově.

Konsolidace navázala na dosavadní práci skupiny konstruktérů v rámci VÚGPT a od 1. 1. 1957 zahájilo činnost SPS (Společné projektové středisko). Středisko se rychle rozrostlo do multiprofesní organizace schopné komplexní projektové činnosti a brzy zahrnulo i vlastní realizační složku pro výstavbu nových provozů GŘ ČZGP a VÚGPT v Loukách. Kromě závodů ČZGP byly v SPS zpracovávány i projekty pro některé slovenské podniky a také v řadě případů do zahraničí.

VÝVOJ PROJEKTOVÉ SLOŽKY BYL OD R. 1957 NÁSLEDUJÍCÍ:

1. 5. 1957 – Vznik projektového střediska ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT) v Gottwaldově vydáním organizačního řádu

1. 1. 1966 – Projekčně-inženýrská kancelář (PIK) Gottwaldov – účelový závod oborového podniku Československé závody gumárenské a plastikářské technologie v Gottwaldově

1. 1. 1969 – PIK – projekční, inženýrská a konzultační organizace Gottwaldov – účelová hospodářská organizace, podřízená generálnímu ředitelství Českých závodů gumárenských a plastikářských v Gottwaldově

1. 7. 1976 – Barumprojekt – projektová a inženýrská organizace Gottwaldov – změna názvu

Již v průběhu roku 1966 byla činnost PIKu rozšířena o úsek realizace. Jeho náplní bylo řízení, koordinace a kontrola významných projektů VHJ. Zpočátku zajišťoval úsek hlavně výstavbu NPO – Nové pneumatikárny v Otrokovicích, po r. 1970 pak PKH – Nové provozy výroby Barexu – Plastické kůže hygienické v Chropyni. Pobočná realizační střediska PIKu vznikla také v Osinku Kostelec nad Orlicí a v závodě Plastika Nitra.
Následně pokračoval Barumprojekt ve své činnosti podle požadavků VHJ, zejména jako generální projektant staveb pro ČZGP a také několik vybraných slovenských podniků v rámci Slovchemie. Hlavní činností se stalo projektování. Z počátku činnosti SPS byla zpracována dokumentace pro podniky v rámci ČZGP, zejména pro Rubenu Náchod, Vulkan Hrádek nad Nisou a Osinek v Kostelci nad Orlicí. Pokračovala také spolupráce na projektové dokumentaci a přípravě stavby NPO podniku Barum – Rudý říjen Otrokovice, na Slovensku pro G1M Púchov, Matador Bratislava a Plastika Nitra, v zahraničí např. návrhy závodů na zpracování technické pryže pro Egypt, Irák a Barmu, dále projektová dokumentace pro zavedení nových výrob v plastikářských závodech Technoplast Chropyně (akce PKH), Gumotex Břeclav (Blokový PUR), Granitol Moravský Beroun (Mikroten). V gumárenském průmyslu byly postupně zpracovávány projekty rozšíření výroby v Gumárnách Zubří, Optimit Odry stavbou nové výroby hadic, a modernizace Kordárny Velká nad Veličkou.
Další novou činností pro Barumprojekt bylo zřízení odboru vývozu investičních celků (VIC). To sjednotilo vedení dříve izolovaných pracovišť v rámci VHJ. Projektování zahraničních akcí ve spolupráci s příslušným PZO mělo za dobu existence podniku mnohaletou tradici. Skupina VIC v 80-tých letech spolupracovala zejména na výstavbě pneumatikáren Thaton – Barma a Petlas v Turecku.

V NÍŽE UVEDENÉM TEXTU JE UVEDEN SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZÁKAZNÍKŮ, PRO KTERÉ JSME PRACOVALI OD R. 1957 DO R. 1990:

MATADOR BRATISLAVA

Je jedním z nejstarších gumárenských podniků. Byl založen už v r. 1905. Během naší spolupráce byla navržena řada modernizačních projektů. Rozsáhlé stavby – Dostavba závodu Matador I. a II. etapa zahrnuly nový komplex výroby hladkých hadic vč. nových skladů surovin, 2. přípravny směsí a skladů HV, dále nové provozy technického rozvoje a dílny hlavního mechanika.

VULKAN HRÁDEK NAD NISOU

Stavba nové rozsáhlé haly výroby máčené pryže vč. moderního uložiště latexu s kolejí vlečky a další provozní a skladové objekty. Nová hala byla na svou dobu stavebním unikátem svým rozpětím l = 48 m a oboustrannými přístavky pro pomocné, sociální a energetické provozy.

RUBENA NÁCHOD

Jeden z prvních českých gumárenských podniků (kdysi patřil firmě Kudrnáč), Rubena (Rubber Náchod) s výrobním programem hlavně lisované technické pryže, pneumatik, s pobočnými závody v Hronově a Rudníku. V tomto závodě, původně textilního průmyslu, byly navrženy rekonstrukce pro nové gumárenské provozy. Pro Hronov byl zpracován projekt Nová výroba lisované pryže ze speciálních kaučuků.

OPTIMIT ODRY

Je z českých závodů nejstarším, založen už v 19. století. Největší podíl na dalším rozvoji měl návrh nového komplexu pro výrobu hadic (NOHA) na přelomu 60-tých a 70-tých let. Pro potřeby nových ploch došlo i k přeložce veřejné komunikace a řeky. Následně byla realizována rozsáhlá dvoupodlažní hala moderní konstrukce a energetické centrum.

GUMOTEX BŘECLAV

V 50-tých letech došlo v Břeclavi, podobně jako v Chropyni, k postupnému přebudování cukrovaru na podnik gumárenské a později i plastikářské výroby. Naše spolupráce byla zahájena v r. 1958 rekonstrukcí kotelny a vlečky. Byly navrženy rekonstrukce a rozšíření nových provozů. Byla to výroba pěnové pryže včetně uložiště latexu, výroba nafukovacích výrobků, hraček, sklady a pomocné provozy. Dále došlo k vybudování rozsáhlého monobloku výroby Blokového PUR a bloku Výroby bezpečnostních panelů z PUR pěny.

BARUM – RUDÝ ŘÍJEN OTROKOVICE

Původní gumárenský závod společnosti Baťa, založený v areálu firmy ve Zlíně už ve 30-tých letech 20. století. Výrobní program zahrnul gumové podlahoviny, velopláště a vzdušnice, regenerát, autopláště, dopravní pásy a klínové řemeny. Po válce byla výroba pneumatik rozšířena v oborech osobní, traktorové, motopláště a duše, dále přibyla drobná technická pryž, těsnění a akuskříně. Do podniku byly v té době dočasně včleněny oddělené závody Kordárna Velká nad Veličkou, Gumárny Zubří, Optimit Odry a také menší výrobní provozy v Brně. Tehdy začala spolupráce s projektovým střediskem VÚGPT, zejména na přípravě a návrzích nových provozů v Otrokovicích. Studie a návrh jejich technologie byl zpracován ve spolupráci s Rezinoprojektem Jaroslavl, ten podle podkladů firem Dunlop a King a také Bridge – Shaw navrhl pneumatikárnu Dněpropetrovsk, která však nebyla realizována. Stavební část rozsáhlé nové akce v Otrokovicích jsme řešili nejprve v kooperaci s Chemingem Pardubice, později jsme v další činnosti pokračovali samostatně. Výsledkem náročné výstavby je od r. 1972 zcela nový závod včetně všech potřebných periferií. Významnou součástí je hlavní výrobní monoblok se všemi potřebnými technologickými, energetickými, skladovacími, pomocnými, sociálními a administrativními útvary. I v dnešní době je takto koncipovaný monoblok hlavní součástí výrazně rozšířeného areálu a také sídlem firmy Continental Barum v Otrokovicích. Nová pneumatikárna Otrokovice byla navržena podle moderních zásad té doby a to využitím systému zónování. Byla to velmi moderní metoda pro navrhování výrobních jednotek, které však není možné efektivně rozšiřovat. Takto navržený závod je nutné brát jako samostatnou výrobní jednotku.

GUMOKOV HRADEC KRÁLOVÉ

Závod založený v severní průmyslové zóně u Labe na okraji města. Z podstatné části byl budován od 60-tých let, poměrně racionálně zónovým systémem. Jeho hlavní částí je dnes několik výrobních bloků s halami středního rozsahu s přístavky. Výroby v jednotlivých blocích jsou členěny podle náročnosti a velikosti produktů (pogumování nádob – těsnění).

GUMÁRNY ZUBŘÍ

Závod ve svém jádru pochází už z meziválečného období, ale k podstatnému rozšíření a stabilizaci dochází až v letech šedesátých. Zpočátku vyhovoval i územní rozsah s určitými rezervami a výhodným umístěním mimo hlavní část obce, při státní silnici a železnici. Gumárny Zubří vyrábí technickou pryž.

KORDÁRNA VELKÁ NAD VELIČKOU

Byl to původně textilní závod budovaný od 50-tých let na zelené louce. Spolupráce na přípravě a realizaci další výstavby v souvislosti se zaváděním výroby kordových tkanin byla zahájena brzy po vzniku SPS, nejprve dostavbou rozsáhlé první haly, dále postupně akce PA Kordy III a IV řešící výrobu polyamidových kordů pro výrobu pneumatik a dopravních pásů (v jiných závodech VHJ). Další projekty postupně řešily návrhy a realizaci linek na impregnaci a tepelnou úpravu kordů.

ASBESTOS ZVĚŘÍNEK

Ve starší nevyužité provozovně na okraji malé obce nedaleko Nymburka byly v 50-tých a 60-tých letech minulého století postupně zavedeny nové zpracovatelské technologie na bázi azbestu. Byly to: osinkotextilní výroba, osinkokov (průmyslové těsnění) a azbestové desky –osinková lepenka a vysokotlaké desky (IT, Jerit) a také vybrané třecí materiály. V 80-tých letech byly postupně realizovány projekty, které řešily výrobu těsnění na bázi bezazbestových třecích materiálů.

OSINEK KOSTELEC NAD ORLICÍ

Osinek vznikl z původní koželužny na Jirchářské ulici a horního – obuvnického závodu. Zavedením výrob z azbestu vznikly v dolním areálu provozy GO pasů, přípravy surové pryže (krepy), následně výroba azbestových třecích materiálů (brzdové a spojkové obložení) a textilní výroba.

GRANITOL MORAVSKÝ BEROUN

Původně menší výrobní provoz v sousedství zrušeného nádraží byl postupně rozšířen do moderního zpracovatelského plastikářského podniku. Program je orientován hlavně na plastové obaly, plasto-papírové tapety, hadice, mlékárenské folie a pásky. Jako významná nová kapacita byla navržena a realizována stavba Mikrotén, výroba jemné velkoplošné obalové folie, zejména pro potravinářský a spotřební průmysl.

FATRA NAPAJEDLA

Původní pobočné provozy fy Baťa zpočátku gumárenského charakteru ve výhodné poloze při hlavní komunikaci, železniční trati a s dostatečnou územní rezervou umožnily další rozvoj především plastikářských technologií. Postupně byly navrženy akce Nová výroba smršťovacích folií, Rozšíření výroby PVC podlahovin, Rozšíření výroby PVB folií a Hydroizolační folie.

PCHZ (POVÁŽSKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY) ŽILINA

Byly zaměřeny na výrobu základních chemických surovin a komponentů. Přípravná a projektová dokumentace Výroba z plastů byla určena pro novou výrobu profilů a výhledově i kompletaci plastových oken. Stavba byla úspěšně uvedena do provozu počátkem 90-tých let.

MITAS PRAHA

Závod vznikl v letech 1933 – 1934 s výrobním programem zaměřeným na výrobu pneumatik a duší pro auta, motocykly a také velopláště. Za války přešel podnik i na pogumování kovových součástí pro zbrojní průmysl. V 50-tých letech byla výroba velo delimitována do Rubeny Náchod a osobní pneu do Zlína. Závod se orientoval na pneumatiky nákladní, středně těžké a těžké, pro zemědělské a stavební stroje, později i obří a letecké pneu. Naše spolupráce se datuje už od konce 50-tých let návrhem úprav a rekonstrukcí, projektovou dokumentací Rozšíření pneumatikárny, Vybudování protektorovací kapacity, Rozšíření přípravny směsí, Sklady a Závodní jídelna. Současně byly prováděny průzkumy, hodnocení stavu a studijně prověřeny možnosti rozvoje. Rozsáhlá další fáze spolupráce nastala po požáru přípravny směsí v r. 1985. Bylo zpracováno souhrnné řešení a postupně projektová dokumentace nových výrobních a skladových objektů, dílen, sociálního zařízení a pomocných provozů.

GUMÁRNE SNP DOLNÉ VESTENICE

Od 50-tých let v závodě probíhala přestavba, náhrady a úpravy nevyhovujících provozů a doplňování kapacit energetiky a vodního hospodářství. Rozsáhlejší projektové práce si vyžádaly PD Rozšíření válcovny, vybudování skladů a pomocných provozů, dále pak PD Rozšíření kotelny a projekt Intenzifikace vytlačované gumy, uvedené do provozu koncem 80-tých let. Výrobním programem je technická pryž.

PLASTIKA NITRA

Od r. 1960 byla realizována jako nový závod na zelené louce na okraji města. Postupně se rozrostla do většího komplexu s převládající zástavbou halových výrobních bloků, se strojírnou, pomocnými provozy, energetikou, vodním hospodářstvím, sklady surovin i HV. Firma se zabývá výrobou plastových výrobků.

GUMÁRNE 1.MÁJA PÚCHOV

Závod byl budován jako komplex postupně od r. 1950. Mezi prvními projekty byla výroba plných obručí, sklad HV, přípravna směsí, výroba tvárnic a hala dopravních pásů. V dalších letech návrhy intenzifikace výroby, PD Rekonstrukce výroby osobních autoplášťů, Výroba pevných pryžových kol, Inovace výroby nákladních radiálních pneu, Výroba osobních radiálních plášťů, Ocelolanové dopravní pásy a další. Spolupráce byla spojena i s postupným budováním vlastních výzkumných a rozvojových pracovišť i vstupního areálu, administrativní budovy včetně příslušenství. Současný název gumáren je Continental Matador Rubber. Tato firma vyrábějící osobní pneumatiky, nákladní pneumatiky a dopravní pásy patří k největším výrobnám na světě.

SLZ – SLOVENSKÉ LUČOBNÉ ZÁVODY HNÚŠŤA

Do malého závodu na středním Slovensku bylo rozhodnuto v r. 1970 umístit nový program z oboru výroby technické pryže. Naše spolupráce započala průzkumy a variantními návrhy nutných úprav území a stávajících provozů. Aby tato velká investiční akce mohla být v plném rozsahu realizována bez záboru zemědělské půdy, byla navržena a provedena přeložka řeky, původně tekoucí v těsném sousedství starých provozů. Stavba Technická guma I. a II. etapa, byla postupně realizována i přes velké nároky, zejména při zakládání nových rozsáhlých objektů a úspěšně uváděna do provozu až do počátku 90-tých let.

TECHNOPLAST CHROPYNĚ

Podobně jako Gumotex zahájil podnik činnost v poválečných letech úpravou a postupnou přestavbou prostor původního cukrovaru. Další nové kapacity výroby, energetické zdroje, spalovna odpadu, jakož i další provozy řídící, pomocné a sociální byly v 60-tých a 70-tých letech realizovány v rekonstrukcích, hlavně však novou výstavbou na volných plochách. Hlavní náplní výrobního programu bylo zpracování PVC v oborech koženka, desky, válcované folie, zpracování odpadu, biaxiálně orientované PET fólie a podlahovina až do š. 2,0 m. Jedním z největších projektů postupně navržených a realizovaných od konce 60-tých let naší organizací byla Výroba československé poromerické usně Barex, tj. PKH – Plastická kůže hygienická.

PŘÍKLAD ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
PNEUMATIKÁRNA PETLAS V TURECKU

V r. 1980 byla zahájena spolupráce s firmou Technoexport Praha a s generálním dodavatelem Chepos Brno na přípravě projektu Petlas v Turecku. Know-how poskytly firmy Rudý říjen (Barum) Otrokovice a G1M Púchov. Pro předmětný projekt byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace stavby a to v letech 1981 – 83, následovala realizaci projektu v letech 1983 – 90. Situování továrny 190 km od Ankary ve středním Turecku na náhorní planině s nadmořskou výškou 1120 m. Stavební část prováděcí dokumentace byla zpracována ve spolupráci s tureckou firmou Boral z Istanbulu. Následně byla zajišťována supervize projektu a to ve všech fázích realizace. Výrobní zařízení pro pneumatikárnu bylo dodáváno z Československa a také z Německa a Francie. Příprava a realizace projektu byla uskutečněna na základě zkušeností získaných z realizovaných projektů v Československu i v zahraničí. Cílem tohoto řešení bylo navrhnout moderní výrobní jednotku na zelené louce s využitím, v tehdejší době, všech špičkových technologií. Dále zajištění všech technologických vazeb a systémů včetně optimálního řešení toku surovin, polotovarů a pneumatik v celém závodě. Také byl optimalizován návrh sociálních zařízení, kuchyně a jídelny ve vazbě na pohyb pracovních sil v areálu závodu .

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty